ESIGN Клиент програм.

Төрийн албаны ажилчдад тоон гэрчилгээг олгох, тоон гарын үсгийн ашиглалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор ESIGN клиент програмыг "Үндэсний Дата Төв УТҮГ"-аас хөгжүүлсэн болно. ESIGN клиент програм хангамжийн гарын авлагыг энд дарж татан авна уу. Тус програм хангамжийг доорх холбоосоор татаж авна уу.

  • ESIGN клиент програм (Win7, Win8, Win10 64 бит) татах.