Түгээмэл асуулт

Тоон гарын үсэг гэж юу вэ?

Тоон гарын үсэг гэдэг нь таны тоон гарын үсэг зурагдсан мэдээлэл дахь шифрлэгдсэн хаш утга юм. Энэ хаш утгыг таны нийтийн түлхүүрийн хувийг татаж авсан хэн нэгэн задлах замаар тоон гарын үсэг зурсан хүн та мөн байна гэдгийг хөдөлбөргүй тогтоодог. Тоон гарын үсэг нь өгөгдөл, баримт бичгийг илгээх, дамжуулах, хүлээн авах, дундаа ашиглах үед  аюулгүйбайдлыг бүрэн хангадаг. Тоон гарын үсгийг хэн нэгэн хүн хуурамчаар үйлдэх боломжгүй. Түүнчлэн тоон гарын үсэг зурагч дараа нь өөрийн гарын үсгээр татгалзах боломжгүй байдаг.

Тоон Гарын үсгийн Гэрчилгээ гэж юу вэ?

Тоон Гарын үсгийн Гэрчилгээ (ТГүГ) гэдэг нь хэрэглэгчийн мэдээлэл, олгосон ГОБ-ын мэдээлэл, хосгүй серийн дугаар болон бусад хосгүй өгөгдлүүд, хүчинтэй хугацаа, тоон гарын үсгийн нийтийн түлхүүр, холбогдох бусад мэдээллийг агуулсан цахим баримт бичиг бөгөөд аливаа биет болон цаасан гэрчилгээтэй нэгэн адил юм. Гэрчилгээг олон янзын зорилгоор ашиглах ба тухайлбал хувь хүнийг таньц баталгаажуулах, аюулгүй домэйн үүсгэх, баримт бичигт хосгүй тоон гарын үсэг зурах, таны нийтийн түлхүүрээр шифрлэгдэн ирсэн өгөгдөл, баримт бичгийг тайлж уншихад ашиглана.

 

Тоон Гарын үсгийн Гэрчилгээ надад яагаад хэрэгтэй вэ?

Тоон Гарын үсгийн Гэрчилгээ нь таныг цахим хэлбэрээр хөдөлбөргүй баталгаажуулна. Тиймээс та өөрийн тоон гарын үсгийн гэрчилгээг ашиглан төр, бизнесийн аливаа онлайн үйлчилгээ, төлбөр тооцоо, худалдааны системд аюулгүй хандах, цахим хэлцэл, гүйлгээ хийх боломжтой ба дамжуулж буй өгөгдөл, мэдээллийн нууцлалыг бүрэн хангаж чадна. Та гэрчилгээг ашиглан мэдээллээ зөвхөн таны хүссэн хүлээн авагч уншиж чадахаар шифрлэж болно. Та мэдээлэлдээ тоон гарын үсэг зурснаар хүлээн авагч тал энэхүү мэдээлэл дамжуулагдаж явцдаа өөрчлөгдөөгүй гэдгийг баталгаажуулж зөвхөн танаас ирсэн гэдгийг шалгаж нотолж чадна.

 

Тоон Гарын үсгийн Гэрчилгээг хаанаас худалдаж авах вэ?

Хууль зүйн хувьд хүчин төгөлдөр тоон гэрчилгээг зөвхөн Монгол улсын цахим гарын үсгийн тухай хуулийн дагуу төрийн эрх бүхий байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл авсан “Мон Пасс СА”, "Тридум", "Ви Эс Эм", "Нью Компасс" ГОБ-уудаас авна.

 

Тоон Гарын үсгийн Гэрчилгээ нь Монгол улсад хууль ёсны хүчин төгөлдөрт тооцогдох уу?

Тийм. 2011 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн Монгол Улсад “Цахим Гарын Үсгийн Тухай” хууль батлагдан гарснаар Тоон Гарын үсгийн Гэрчилгээ нь Монгол улсад хууль ёсны хүчин төгөлдөр хэмээн тооцогдох болсон. Тоон гарын үсгийн гэрчилгээг энэ хуулийн дагуу тусгай зөвшөөрөл авсан “Мон Пасс СА” ГОБ олгож байна.

 

Тоон Гарын үсэг болон Тоон Гарын үсгийн Гэрчилгээний хоорондын ялгаа нь юу вэ?

Тоон Гарын үсэг нь цахим баримт бичигт гарын үсэг зурах арга харин Тоон Гарын үсгийн гэрчилгээ нь:

  • Гэрчилгээ Олгох Байгууллагаас (ГОБ) олгосон гэдгийг тодорхойлох
  • Хэрэглэгчийг тодорхойлох /нэр болон бусад мэдээллийг агуулна/
  • Хэрэглэгчийн нийтийн түлхүүрийг агуулсан
  • ГОБ-аас олгосон тоон гарын үсэг зурагдсан
  • Нэг эсвэл хоёр жилийн хугацаанд хүчинтэй, компьютерт суурилсан бүртгэл юм.